Mimo coraz szerszego stosowania i doskonalenia metod endowaskularnych w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych, nadal w porównaniu do klasycznego zabiegu neurochirurgicznego metoda ta wiąże się z większym ryzykiem nawrotu tętniaka. Mimo coraz szerszego stosowania i doskonalenia metod endowaskularnych w leczeniu tętniaków wewnątrzczaszkowych, nadal w porównaniu do klasycznego zabiegu neurochirurgicznego metoda ta wiąże się z większym ryzykiem nawrotu tętniaka. Przynajmniej częściowo nawrót tętniaka związany jest z utratą spoistości upakowania sprężynek, określaną jako objętościowy procent okluzji jamy tętniaka. Uważa się, iż materiał embolizujący, który poprawiłby stopień upakowania wewnątrz jamy tętniaka, redukował by także odsetek nawrotów. System embolizacyjny HydroCoil Embolic Syst...