Wczesne wykrywanie powikłań po zabiegach endowaskularnych zwiększa szanse pacjentów na korzystny wynik leczenia Wczesne wykrywanie powikłań po zabiegach endowaskularnych zwiększa szanse pacjentów na korzystny wynik leczenia. Kiedy powikłanie występuje w czasie przeprowadzania zabiegu najczęściej pacjent transportowany jest w trybie pilnym do najbliższego aparatu TK w celu określania stopnia uszkodzenia mózgowia i postawienia dokładanej diagnozy. Zagrożenie dla pacjenta może stanowić nie tylko fakt transportu lecz także, związane z nim opóźnienie w postawieniu właściwego rozpoznania. Siemens stworzył połączenie systemu angiograficznego z aparatem TK z użyciem płaskich paneli detekcyjnych. Dzięki nowemu urządzeniu można wymiennie uzyskiwać obrazy trójwymiarowej cyfrowej angiografii subtr...