Tematem zjazdu będzie chirurgia regionalnego układu chłonnego w guzach litych, czyli chirurgiczne leczenie przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych.
Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Po osiemnastu latach spotkamy się ponownie w Łodzi, co jest wyróżnieniem dla całej onkologii łódzkiej. Tematem zjazdu będzie chirurgia regionalnego układu chłonnego w guzach litych, czyli chirurgiczne leczenie przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Temat ten jest aktualny z powodu dużego postępu w diagnostyce węzłów chłonnych. Ważnym zagadnieniem omawianym na zjeździe będzie problematyka węzła chłonnego wartowniczego – poświęcimy jej oddzielną sesję. Zjazd polskich chirurgów onkologów jest naszym wspólnym święt...