Do niedawna uważano, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej zmniejsza ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.
Do niedawna uważano, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej zmniejsza ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Jednakże najnowsze wieloośrodkowe randomizowane badania nie wykazały korzystnego wpływu HTZ na ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych, zarówno u kobiet zdrowych jak i kobiet z już rozpoznaną chorobą wieńcową, a także na ryzyko wystąpienia udaru. Już od dawna natomiast obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet w okresie pomenopauzalnym stosujących doustne estrogeny.1,2,3,4 Zaskakująco mało jest jednak badań analizujących rzeczywisty wpływ hormonalnej terapii zastępczej na układ krzepnięcia i fibrynol...