Przewlekła niewydolność nerek charakteryzuje się obniżeniem wskaźnika filtracji kłębkowej (GFR) i jest spowodowana szeregiem schorzeń takich jak np. cukrzyca, zapalenie kłębuszków nerkowych, wielotorbielowatość nerek. [1].
Przewlekła niewydolność nerek charakteryzuje się obniżeniem wskaźnika filtracji kłębkowej (GFR) i jest spowodowana szeregiem schorzeń takich jak np. cukrzyca, zapalenie kłębuszków nerkowych, wielotorbielowatość nerek. [1]. Niewydolność nerek można podzielić na cztery stadia, w zależności od wartości GFR [2]:

– faza I – utajona – GFR wynosi 50-70% wartości prawidłowych

– faza II – wyrównana – GFR wynosi 20-50% wartości prawidłowych

– faza III – niewyrównana – GFR wynosi 5-20% normy – faza IV – schyłkowa...