Choroby wątroby zwiększają ryzyko powikłań i zgonu w okresie okołooperacyjnym. Częstość występowania marskości wątroby ze względu na rozpowszechnienie infekcji hepatotropowych oraz nadużywania alkoholu ulega stałemu wzrostowi, w związku z tym coraz więcej pacjentów z tego rodzaju schorzeniem może wymagać leczenia operacyjnego z różnych przyczyn.
Choroby wątroby zwiększają ryzyko powikłań i zgonu w okresie okołooperacyjnym. Częstość występowania marskości wątroby ze względu na rozpowszechnienie infekcji hepatotropowych oraz nadużywania alkoholu ulega stałemu wzrostowi, w związku z tym coraz więcej pacjentów z tego rodzaju schorzeniem może wymagać leczenia operacyjnego z różnych przyczyn. Według danych literaturowych, u około 10% pacjentów z chorobami wątroby zaistniała koniecznoś...