Wraz z rozwojem chirurgii oraz anestezjologii, w ostatnich latach wzrosła liczba pacjentów w starszym wieku, którzy poddawani są zabiegom operacyjnym. Wraz z rozwojem chirurgii oraz anestezjologii, w ostatnich latach wzrosła liczba pacjentów w starszym wieku, którzy poddawani są zabiegom operacyjnym. W pierwszej połowie ubiegłego wieku, śmiertelność okołooperacyjna u pacjentów powyżej 70 roku życia wynosiła prawie 19% (aktualnie oszacowana wynosi około 5%) [1]. Aktualnie, średnia długość życia ulega stałemu wydłużaniu się. Starzenie się społeczeństwa związane jest ze zwiększeniem częstości występowania różnorodnych schorzeń. Szacuje się, że około 50% osób powyżej 65 roku życia, będzie wymagać leczenia operacyjnego. Prawie dwie trzecie przypadków guzów litych, które można leczyć oper...