Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa (ŻChZZ) jest częstym powikłaniem występującym u pacjentów po zabiegach operacyjnych.
Żylna choroba zakrzepowo – zatorowa (ŻChZZ) jest częstym powikłaniem występującym u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Według danych z piśmiennictwa, wyniki analizy danych pochodzących z 54 badań klinicznych, dotyczących w sumie 4310 pacjentów, wykazały, że ogółem do rozwoju zakrzepicy dochodzi u 25 na 100 pacjentów, poddanym operacji [1]. Częstość występowania zakrzepicy waha się w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego. W przypadku operacji ginekologicznych, wynosi ona 14%, w operacjach neurochirurgicznych – 22%, w przypadku chirurgii jamy brzusznej 26%, a przy zabiegach ortopedycznych aż 45-60% [2]. Częstość występowania zatoru płucnego, najgroźniejsze...