Rafał Kowalczyk Jak Pan uważa, czyją domeną powinno być stentowanie tętnic: radiologów, kardiologów, czy chirurgów? Dr med. Marek Konopka Zabieg stentowania tętnic jest procedurą, który odbywa się w obecności promieni rentgenowskich. Zgodnie z ustawą Prawo atomowe, z dnia 29.11.2000r.i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25.08.2005r. to radiolodzy są grupą zawodową odpowiednio wyszkoloną, i to ona przewidziana jest w ustawie jako kompetentna. Rzeczywistość w Polsce jest inna. Wiele innych grup zawodowych ,w szczególności : chirurdzy naczyniowi czy kardiolodzy interwencyjni wykonują także te zabiegi.

Pamiętajmy jednak, że to dobro pacjenta jest najważniejsze. Dlatego podzieliłbym grupę kardiologów na tych, którzy zajmują się interwencją wewnątrznaczyniową i na tych, któ...