Doc. dr hab. n. med. Andrzej K. Małek

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Chorób Klatki Piersiowej

Akademii Medycznej w Warszawie

Centralny Szpital Kliniczny

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a Doc. dr. hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2