Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH – ang. low molecular weight heparins) powstają w procesie enzymatycznej lub chemicznej depolimeryzacji heparyny w wyniku czego tworzą się cząsteczki wielkości około 1/3 cząsteczki heparyny. LMWH są pochodnymi heparyny niefrakcjonowanej (UFH – ang. unfractionated heparin).
Heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH – ang. low molecular weight heparins) powstają w procesie enzymatycznej lub chemicznej depolimeryzacji heparyny w wyniku czego tworzą się cząsteczki wielkości około 1/3 cząsteczki heparyny. LMWH są pochodnymi heparyny niefrakcjonowanej (UFH – ang. unfractionated heparin). Charakteryzują się mniejszą masą cząsteczkową od związku macierzystego, która wynosi średnio 4500 daltonów. W LMWH przeważają cząsteczki o krótkich łańcuchach, a cząsteczki o st...