Termin choroba tętnic obwodowych (ang. periphreral artery disease – PAD) odnosi się do stanu, w którym na skutek rozwoju procesu miażdżycowego dochodzi do upośledzenia zaopatrzenia kończyn dolnych i/lub górnych w krew.
Termin choroba tętnic obwodowych (ang. periphreral artery disease – PAD) odnosi się do stanu, w którym na skutek rozwoju procesu miażdżycowego dochodzi do upośledzenia zaopatrzenia kończyn dolnych i/lub górnych w krew. Głównym celem leczenia pacjentów z PAD jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych i zapadalności na choroby układu krążenia, a dopiero w drugiej kolejności – zmniejszenie objawów chromania. Takie postępowanie znajduje swój wyraz w farmakoterapii ukierunkowanej na czynniki ryzyka PAD oraz na leczenie przeciwkrzepliwe, a zwłaszcz...