Powstawanie zakrzepów w kardiochirurgii niesie ze sobą groźne konsekwencje, jakimi są okołozabiegowe udary mózgu i zawały (szczególnie okluzja żyły lub tętnicy użytej jako pomost dowieńcowy).
Powstawanie zakrzepów w kardiochirurgii niesie ze sobą groźne konsekwencje, jakimi są okołozabiegowe udary mózgu i zawały (szczególnie okluzja żyły lub tętnicy użytej jako pomost dowieńcowy).

Wytyczne American College of Chest Physicians (ACCP) z 2004 r. jako podstawową terapię, wpływającą na układ płytek krwi i krzepnięcia w operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) wymienia leki przeciwpłytkowe. Jako lek I-go rzutu zalecany jest kwas acetylosalicylowy (ASA), w dawce 75 – 325 mg/d, podany 6 godzin po zabiegu. Dotyczy to pacjentów, podlegających pomostowaniu aortalno-wieńc...