Terapia przeciwzakrzepowa odgrywa istotną rolę w profilaktyce i leczeniu schorzeń zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i w warunkach szpitalnych.
Terapia przeciwzakrzepowa odgrywa istotną rolę w profilaktyce i leczeniu schorzeń zarówno w trybie ambulatoryjnym jak i w warunkach szpitalnych. Jest leczeniem z wyboru w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej , wczesnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, zawale, migotaniu przedsionków, po wszczepieniu sztucznych biologicznych i mechanicznych zastawek serca, stentowaniu tętnic wieńcowych, operacjach naczyniowych i angioplastyce naczyń wieńcowych. Do antykoagulantów zaliczamy dwie grupy leków: heparyny i doustne leki przeciwzakrzepowe. Wśród heparyn wyróżniamy heparyny niefrakcjonowane (HNF) i drobnoczasteczkowe (HD...