Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (ŻCHZZ) jest niewątpliwie nadal obecnym problemem dotyczącym chorych leczonych zabiegowo jak i zachowawczo. ŻCHZZ wystąpić może pod postacią: zakrzepicy żył głębokich (ZŻG), mikrozatorowości płucnej (MP) jak i zatoru tętnicy płucnej (ZTP) i jest groźnym powikłaniem niosącym bezpośrednie lub odległe skutki dla życia i zdrowia chorego.
Żylna choroba zakrzepowo zatorowa (ŻCHZZ) jest niewątpliwie nadal obecnym problemem dotyczącym chorych leczonych zabiegowo jak i zachowawczo. ŻCHZZ wystąpić może pod postacią: zakrzepicy żył głębokich (ZŻG), mikrozatorowości płucnej (MP) jak i zatoru tętnicy płucnej (ZTP) i jest groźnym powikłaniem niosącym bezpośrednie lub odległe skutki dla życia i zdrowia chorego. Ponieważ prawie połowa epizodów zakrzepicy żył głęb...