Krwawienie z przewodu pokarmowego stanowi częsty problem w praktyce lekarskiej. W zależności od miejsca krwawienia, jeśli zlokalizowane jest powyżej więzadła Treiza określa się jako krwawienie z górnego, a jeśli poniżej – krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego [1].
Krwawienie z przewodu pokarmowego stanowi częsty problem w praktyce lekarskiej. W zależności od miejsca krwawienia, jeśli zlokalizowane jest powyżej więzadła Treiza określa się jako krwawienie z górnego, a jeśli poniżej – krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego [1]. Ostre krwotoki z górnego odcinka przewodu pokarmowego występują z częstością 40-150 przypadków na 100 tysięcy rocznie ze wskaźnikiem śmiertelności wynoszącym od 6 do 10% [2]. Z kolei masywne krwawienia z dolnego odcinka dotyczą 20-27 osób...