U większości pacjentów z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, leczenie zachowawcze jest wystarczające. Wskazania do wykonania zabiegu chirurgicznego obejmują:…
U większości pacjentów z krwawieniem z dolnego odcinka przewodu pokarmowego, leczenie zachowawcze jest wystarczające. Wskazania do wykonania zabiegu chirurgicznego obejmują:

a. chorych z utrzymującym się intensywnym krwawieniem, wymagającym przetoczenia powyżej 5 j. pełnej krwi w ciągu 6 godzin, pomimo stosowanego leczenia endoskopowego, angiograficznego ani farmakologicznego

b. pacjentów z nawrotem krwawienia pomimo leczenia

c. w przypadku nieznanej lokalizacji przy narastających objawach hypowolemii [1]. Oczywiście leczenie chirurgiczne w trybie planowym, może być ni...