Tętniak aorty brzusznej jest zagrażającym życiu schorzeniem, występującym u około 3% mężczyzn, w wieku od 60 do 65 lat, u 6% w wieku 65-74 lata i 9% w wieku powyżej 75 lat. U kobiet tętniaki pojawiają się 3-8 razy rzadziej.
Tętniak aorty brzusznej jest zagrażającym życiu schorzeniem, występującym u około 3% mężczyzn, w wieku od 60 do 65 lat, u 6% w wieku 65-74 lata i 9% w wieku powyżej 75 lat. U kobiet tętniaki pojawiają się 3-8 razy rzadziej [1,2]. Czynniki ryzyka i patogeneza

Przyczyny powstawania tętniaków aorty brzusznej są złożone. Czynnikami ryzyka są przede wszystkim: wiek, palenie tytoniu oraz nadciśnienie tętnicze. Coraz częściej podnosi się także rolę predyspozycji genetycznej. Częstsze występowanie tętniaków zaobserwowano u osób z rozpoznanymi przepuklinami ...