Żylaki kończyn dolnych są najczęstszą manifestacją kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej. Schorzenie to dotyka najczęściej kobiety po 50 roku życia.
Żylaki kończyn dolnych są najczęstszą manifestacją kliniczną przewlekłej niewydolności żylnej. Schorzenie to dotyka najczęściej kobiety po 50 roku życia. Szacuje się, że częstość występowania przewlekłej niewydolności żylnej waha się od 1% do 40% u kobiet, oraz 1% do 17% u mężczyzn, w zależności od rejonu geograficznego świata. Europa zachodnia oraz Stany Zjednoczone są miejscami o największym wskaźniku występowania tego schorzenia [1,2]. Żylaki kończyn dolnych można podzielić na pierwotne oraz wtórne. Żylaki pierwotne powstają w wyniku wrodzonej skłonności do nieprawidłowej funkcji zastawek żylnych oraz osłabienia ściany naczyń,...