Przewlekła choroba niedokrwienna kończyn dolnych jest związana ze zmianami miażdżycowymi tętnic kończyn dolnych, prowadzących do ich zwężenia lub obstrukcji. Oprócz tętnic kończyn dolnych, miażdżyca najczęściej dotyczy naczyń wieńcowych praz naczyń mózgowych.
Przewlekła choroba niedokrwienna kończyn dolnych jest związana ze zmianami miażdżycowymi tętnic kończyn dolnych, prowadzących do ich zwężenia lub obstrukcji. Oprócz tętnic kończyn dolnych, miażdżyca najczęściej dotyczy naczyń wieńcowych praz naczyń mózgowych [1]. W Polsce szacuje się, że około 30 tysięcy osób rocznie jest corocznie diagnozowanych z powodu niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycowym [2]. Dane epidemiologiczne wskazują, że do najważniejszych czynników ryzyka choroby należą: płeć męska, palenie tytoniu, cu...