Niedrożność jelit jest stanem, w którym dochodzi do zahamowania przesuwania się treści jelitowej, spowodowane przez przeszkodę mechaniczną lub upośledzenie prawidłowej motoryki jelit.
Niedrożność jelit jest stanem, w którym dochodzi do zahamowania przesuwania się treści jelitowej, spowodowane przez przeszkodę mechaniczną lub upośledzenie prawidłowej motoryki jelit. Często wymaga szybkiej interwencji, z powodu możliwości rozwoju stanu zagrożenia życia. Przyczyny niedrożności:

1) niedrożność mechaniczna

– zrosty lub zlepy jelitowe

– przepukliny – nowotwory jelit

– nowotwory wewnątrzbrzuszne (60% przypadków niedrożności jelita grubego)

– zmiany wrodzone (np. uchyłek Meckela)

–...