Dynamiczny rozwój niefarmakologicznych metod leczenie migotania przedsionków (AF) wynika z niepełnej skuteczności oraz potencjalnej toksyczności stosowanych leków antyarytmicznych.
Dynamiczny rozwój niefarmakologicznych metod leczenie migotania przedsionków (AF) wynika z niepełnej skuteczności oraz potencjalnej toksyczności stosowanych leków antyarytmicznych. Jedną z największych zmian, jakie zostały wprowadzone do najnowszych wytycznych towarzystw kardiologicznych dotyczących migotania przedsionków było podniesienie rangi ablacji przezskórnej podłoża arytmii. Do tej pory tę procedurę uważano w dużej mierze za eksperymentalną, jednak od czasu publikacji poprzednich zaleceń w roku 2001 r. przedstawiono wyniki badań jednoznacznie potwierdzające skuteczność tej metody. Dynamiczny roz...