Choroba hemoroidalna dotyka od 4,4% do 36,4% populacji. Hemoroidy (guzki krwawnicze odbytu) występują w warunkach fizjologicznych i są tworami, zbudowanymi z tkanki naczyniowej i łącznej, znajdującymi się w warstwie podśluzówkowej kanału odbytu. Objawy kliniczne pojawiają się, jeżeli w guzkach krwawniczych dochodzi do rozwoju zmian patologicznych.
Choroba hemoroidalna dotyka od 4,4% do 36,4% populacji. Hemoroidy (guzki krwawnicze odbytu) występują w warunkach fizjologicznych i są tworami, zbudowanymi z tkanki naczyniowej i łącznej, znajdującymi się w warstwie podśluzówkowej kanału odbytu. Guzki krwawnicze odbytu pod względem anatomicznym można podzielić na: wewnętrzne i zewnętrzne (linię podziału stanowi linia grzebieniasta). Guzki krwawnicze zewnętrzne pokryte są nabłonkiem płask...