Nie ma znaczących różnic w ocenie rezonansu magnetycznego kręgosłupa lędźwiowego między specjalistami radiologii i ortopedii. U pacjenta bez zmian w rezonansie magnetycznym wykonanie scyntygrafii kości nie wnosi dodatkowych informacji. Bóle lędźwiowego odcinka kręgosłupa są drugim co do częstości powodem zgłaszania się pacjentów do lekarza podstawowej opieki.

W diagnostyce zmian odcinka lędźwiowego kręgosłupa najczęściej wykonuje się obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI), niekiedy używana jest też scyntygrafia kości oraz komputerowa tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT). Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest szeroko rozpowszechnione. Oprócz zmian degeneracyjnych samego krążka i obniżenia jego wysokości, ocenie podlegają także zmiany sygnału...