Rak odbytu jest rzadko występującym nowotworem i stanowi około 4% guzów złośliwych przewodu pokarmowego. Szczyt zachorowań dotyczy osób po 60 roku życia. W artykule omówiono czynniki etiologiczne, objawy, diagnostykę oraz objawy raka odbytu.
Rak odbytu jest rzadko występującym nowotworem i stanowi około 4% guzów złośliwych przewodu pokarmowego. Szczyt zachorowań dotyczy osób po 60 roku życia. Pod względem lokalizacji, wyróżnia się raki kanału odbytu oraz raki brzegu odbytu. Do czynników ryzyka rozwoju nowotworów odbytu należą:

– uwarunkowania genetyczne – zmiany w chromosomie 11 i krótkim ramieniu chromosomu 3

– zmiany przednowotworowe:

• zmiany płaskie

– zmiany dysplastyczne (ACIN – z ang. Anal Canal Intra...