Okolica okołoodbytnicza jest miejscem szczególnego narażenia na występowanie różnych stanów patologicznych, począwszy od łagodnych schorzeń, kończąc na nowotworach złośliwych.

W artykule omówiono najczęściej występujące problemy kliniczne: szczelina odbytu, ropnie odbytu oraz przetoki okołoodbytnicze. Okolica okołoodbytnicza jest miejscem szczególnego narażenia na występowanie różnych stanów patologicznych, począwszy od łagodnych schorzeń, kończąc na nowotworach złośliwych. Do najczęściej występujących problemów klinicznych należą: szczelina odbytu, ropnie odbytu oraz przetoki okołoodbytnicze. Szczelina odbytu

Szczelinę odbytu można zdefiniować jako bolesne linijne pęknięcie w dystalnej części kanału odbytu, która początkowo może dotyczyć jedynie nabłonka, ale t...