Wywiad z prof. dr hab. Jackiem Muszyńskim z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiej Akademii Medycznej nt. roli badań endoskopowych w diagnostyce chorób nowotworowych jelit Wywiad z prof. dr. hab. Jackiem Muszyńskim z Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Akademii Medycznej w Warszawie nt. roli badań endoskopowych w diagnostyce chorób nowotworowych jelit. Katarzyna Gniadek: Z jednego z badań przeprowadzonych przez H. Pohl’a i G. Welch’a (USA) wynika, iż zachorowalność na raka przełyku w 2005 wzrosła o 600% w porównaniu z danymi z roku 1975. Czym możemy tłumaczyć to zjawisko?

Prof. dr hab. Jacek Muszyński: Związane jest to głównie z epidemią choroby refluksowej. KG: Jak wygląda ta sytuacja w Polsce?

Pro...