Wymiana zastawek niesie ze sobą zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo- zatorowych. Dotyczy to zwłaszcza zastawek mechanicznych, które charakteryzują się większą trombogennością aniżeli protezy biologiczne.
Wymiana zastawek niesie ze sobą zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo- zatorowych. Dotyczy to zwłaszcza zastawek mechanicznych, które charakteryzują się większą trombogennością aniżeli protezy biologiczne. Ryzyko powstania zatoru jest wyższe w przypadku zastawki mitralnej aniżeli aorty i częściej dochodzi do niego w ciągu pierwszych miesięcy po zabiegu, jeszcze zanim zastawka w pełni zostanie pokryta nabłonkiem. Do pozostałych czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia zatorowości należą: migotanie przedsionków, dysfunkcja lewej komory, choroba zakrzepowa i wcześniej...