Wywiad z prof. dr hab. med. Kazimierzem B. Suwalskim Kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Akademii Medycznej w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie nt. operacyjnego leczenia wad zastawkowych Katarzyna Gniadek: Kim jest pacjent wymagający wymiany zastawki? Czy pacjentów zakwalifikowanych do tej formy leczenia można zakwalifikować do jakiś charakterystycznych grup wiekowych? Jakie schorzenia obecnie najczęściej doprowadzają do konieczności operacyjnego leczenia wady zastawki?

Prof. dr hab. med. Kazimierz B. Suwalski: Operacyjne leczenie wad zastawkowych jest bardzo złożonym tematem. Zacznijmy od etiologii. Kiedyś dominowała przyczyna reumatyczna, która doprowadzała przede wszystkim do uszkodzenia zastawki mitralnej. Obecnie sytuacja w Polsce pod...