Zespół University of Mississippi [1] przytacza wyniki ewaluacji programu kompleksowego szkolenia rezydentów szpitala, prowadzonego od 2003 roku, opierającego się o zastosowanie metod audiowizualnych oraz symulacji technik endoskopowych, w szczególności laparoskopowych – z zastosowaniem symulatora wirtualnej rzeczywistości LapSim System. Programem nauki objęto 29 rezydentów oddziałów chirurgicznych, podzielonych na dwie grupy – rezydentów pierwszego i drugiego roku (JR – Junior Residents) oraz rezydentów lat pozostałych (SR – Senior Residents), którzy część szkolenia laparoskopowego odbyli bez użycia symulatora. Zakres procedur wykonywanych przez uczestników programu stopniowano w zależności od przynależności do obu grup. System LapSim ulokowano w szpitalu, co umożliwiło zapewnienie nieo...