Stereoskopowe widzenie przestrzenne dla większości z nas jest codziennością, czymś z czego nie zdajemy sobie sprawy wykonując czynności życia codziennego. Zachowanie głębi widzenia pozwala osobie krojącej chleb oszczędzić palec, a kierowcy prawidłowo ocenić szanse uniknięcia kolizji drogowej. Pierwsze doniesienia o próbach wprowadzania trójwymiarowych systemów wizualizacji w zakresie laparoskopii pojawiły się już w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Obecnie wiele firm oferuje systemy laparoskopii 3D. Ich oferta jest jednak silnie limitowana kosztami zakupu niezbędnej aparatury. W badaniach prowadzonych przez blisko 15 lat udowodniono korzyści wynikające z przywrócenia operatorowi możliwości widzenia przestrzennego, jednakże relacja kosztów do przewidywanych zysków jest jednak w dalszym ...