Niewątpliwie krótki czas hospitalizacji, względy kosmetyczne, minimalizacja obszaru traumatyzacji tkanek skłaniają chirurga do podjęcia decyzji o wybraniu metody laparoskopowej. Z drugiej jednak strony konieczność długotrwałego szkolenia operatora, znaczenie doświadczenia i praktyki w przeprowadzaniu operacji metodą laparoskopową stanowią naturalne ograniczenie metody. W roku 2006, w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym, pojawiły się liczne prace dotyczące chirurgii jelita grubego drogą laparoskopii, porównujące zalety metody klasycznej i laparoskopowej. W opublikowanym w British Journal of Burgery [1], randomizowanym badaniu klinicznym porównano wyniki resekcji adenocarcinoma jelita grubego metodą laparoskopową i klasyczną, przy zastosowaniu zoptymalizowanego programu opieki pooperac...