Problem przepukliny brzusznej w Polsce dotyczy kilkunastu tysięcy pacjentów. Dotyczy zarówno przepukliny pępkowej, przepukliny kresy białej, jak i przepukliny w bliźnie pooperacyjnej. Ocenia się, iż przepukliny w bliźnie pooperacyjnej to problem obejmujący swoim zakresem blisko 20% pacjentów, poddanych operacjom brzusznym. Skala problemu, oczekiwania pacjentów oraz możliwości, jakie niesie za sobą postęp medycyny skłaniają klinicystów do poszukiwania nowych metod, materiałów i technik operacyjnych. Mniejszy odsetek nawrotów, względy kosmetyczne oraz krótszy czas hospitalizacji przemawiają na korzyść zastosowania metody laparoskopowej. Powszechnie stosowana metoda laparoskopowego, podotrzewnowego wprowadzenia siatki (Sub-Lay), wiąże się z koniecznością pozostawienia pięciocentymetrowego...