Enteroskopia dwubalonowa
Klasyczne badania endoskopowe przewodu pokarmowego, czyli kolonoskopia i gastroskopia, umożliwiły wpierw ocenę makroskopową błony śluzowej jelita grubego, przełyku, żołądka i początkowego odcinka dwunastnicy, a następnie, dzięki możliwości pobierania wycinków, także i mikroskopową. Później, wraz z postępem technicznym, do praktyki klinicznej weszły procedury lecznicze, takie jak polipektomia, rozszerzanie zwężeń, profilaktyka i tamowanie krwawienia z żylaków przełyku oraz wiele innych. Jednak postęp dotyczył tylko oceny i leczenia patologii zlokalizowanych w zasięgu kolonoskopu i gastroskopu. W przypadku podejrzenia patologii jelita cienkiego możliwości były bardzo ograniczone. Diagnostyka opierała się głównie na badaniach radiologicznych (zdjęciu przeglądo...