Endoskopowe zabiegi chirurgiczne z dostępu od strony światła przewodu pokarmowego Zabiegi kardiologiczne z dostępu przezprzełykowego Bezpośrednie anatomiczne sąsiedztwo przełyku i serca było już od dawna wykorzystywane przez kardiologów w celach diagnostycznych (echokardiografia przezprzełykowa). Wiadomo także, że biopsje wykonywane pod kontrolą endosonografii (EUS) są procedurami bezpiecznymi i efektywnymi. Dlatego też nie dziwi fakt, że postanowiono sprawdzić, czy zabiegi kardiologiczne na sercu z dostępu od strony przełyku, wykonywane pod kontrolą EUS, są technicznie możliwe. W niedawno opublikowanym badaniu [1] wykazano na modelu zwierzęcym, że za pomocą tej metody można bezpiecznie nakłuć lewy przedsionek serca oraz wykonywać zabiegi ablacji. Największym wyzwaniem była punkcja tę...