Otyłość (BMI>30) i otyłość patologiczna (BMI>40) związana jest z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości. Problem leczenia otyłości pojawił się w Europie Zachodniej i Ameryce w połowie XX wieku, a w krajach Europy Środkowowschodniej na początku lat 90. Po II Wojnie Światowej doszło do przekierowania „gospodarki wojennej” na inne rodzaje produkcji. Duża część tych zmian dotyczyła branży rolno-spożywczej. Dlatego, w późnych tatach 40-ych i wczesnych 50-tych w Europie zachodniej i Ameryce nastąpiło znaczące zwiększenie produkcji żywności, która stała się bardziej dostępna. Wprowadzenie na dużą skalę lodówek i zamrażarek pozwoliło na magazynowanie i transport produktów żywnościowych do regionów dotychczas uboższych w tego typu produkcję. Obniżenie kosztów i zwiększenie dostępności dużych i...