Choroba Haglunda jest częstym źródłem bólu pięt u młodych sportowców. Występuje między 5. a 16. rokiem życia u osób czynnie uprawiających koszykówkę, piłkę nożną, tańce. Charakterystyczny obraz kliniczny to dziecko, z wagą w górnej granicy normy, zgłaszające tkliwość w tylnej części pięty. I. Etiopatogeneza i obraz kliniczny W piśmiennictwie medycznym można spotkać wiele synonimów dla jałowej martwicy odrostka kości piętowej. Anglosasi preferują określenie „zapalenie wyrostka kości piętowej” lub choroby Severa, dla uczczenia nazwiska autora, który w 1912 roku zwrócił uwagę na współwystępowanie charakterystycznego obrazu klinicznego u dzieci aktywnych fizycznie oraz dzieci z nadwagą [1]. Inni uważają, iż skoro w badaniu fizykalnym, w wywiadzie i badaniach radiologicznych nie znajduje s...