Choroba Perthesa, została opisana na początku XX wieku, niedługo po odkryciu promieniowania rentgenowskiego. Uważa się, iż jest skutkiem miejscowych zaburzeń w unaczynieniu towarzyszących intensywnemu wzrostowi. Niestety etiologia i patomechanizm nie są w pełni zrozumiałe i poznane. I. Epidemiologia i etiologia Jałowa martwica głowy kości udowej, występująca również pod nazwą choroby Legga-Calvego–Perthesa (LCP), została opisana niezależnie przez trzech wspomnianych wyżej autorów na początku ubiegłego wieku (1910) [1,2]. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się niedługo po odkryciu promieniowania rentgenowskiego. Pierwotnie doszukiwano się przyczyn zapalnych oraz infekcyjnych choroby. W 1909 roku Waldenstrom opisał dość dokładnie zjawisko, jednak postulował wyraźne, pogruźlicze pochodzeni...