Martwica kości łódkowatej – Choroba Kohlera I oraz martwica głowy II kości śródstopia – choroba Kohlera II to rzadkie stany chorobowe. Pierwsza z nich dotyczy głównie chłopców, w przeciwieństwie do drugiej częstszej u dziewcząt. Obie należy brać pod uwagę przy różnicowaniu bólów stopy u dzieci. 1. Choroba Kohlera I I Epidemiologia i objawy kliniczne

Jałowa martwica kości łódkowatej została po raz pierwszy opisana przez Kohlera w 1908 roku [1]. Powszechnie stosuje się również nazwę choroba Kohlera I, w odróżnienia od choroby Kohlera II dotyczącej głów kości śródstopia [2]. Choroba występuje bardzo rzadko. Znacznie częściej dotyczy chłopców szczególnie między 4. a 10. rokiem życia (większość rozpoznań stawiana jest przed 6. rokiem życia) [2-5]. U dziewcząt objawy ...