Artykuł przybliża aktualny stan wiedzy na temat epidemiologii, diagnostyki i leczenia nerczaka płodowego – guza Wilmsa Epidemiologia i etiologia Nerczak płodowy (łac. nephroblastoma) został po raz pierwszy szczegółowo opisany przez szwajcarskiego chirurga – Maxa Wilmsa, który w 1899 roku opublikował pracę na temat etiologii, budowy histologicznej oraz klasyfikacji choroby. Nerczak płodowy zalicza się do najczęstszych guzów litych wieku dziecięcego, obejmując 5–10% wszystkich nowotworów występujących w tej grupie wiekowej [1–3]. Polska Pediatryczna Grupa ds. Leczenia Guzów Litych (PPGLGL) notuje rocznie 60–65 nowych zachorowań. Nowotwór ten nieznacznie częściej stwierdzany jest u dziewcząt niż chłopców. Większość zachorowań przypada na okres między trzecim, a czwartym rokiem życia, a d...