Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Gdańsku jest organizatorem 16-ej Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych i Młodych Lekarzy (16th International Student Scientific Conference), która odbędzie się w dniach 8-10 maja 2008 roku. To międzynarodowe spotkanie młodych medyków z polskimi i światowymi autorytetami nauki tradycyjnie już przyjmuje atrakcyjną formę. Wykłady, sesje naukowe, warsztaty i szkolenia oraz imprezy towarzyszące rokrocznie tworzą w Gdańsku prawdziwe święto medycyny. Wśród licznych gości i uczestników znajdą się młodzi naukowcy przedstawiający swoje prace, współautorzy, opiekunowie kół naukowych, jury oraz wszyscy zainteresowani, reprezentujący różne uczelnie medyczne z Polski i całej Europy. W Trójmieście zagości więc aktualna oraz przys...