Odjęcia kończyn należą do najstarszych zabiegów chirurgicznych. W ostatnich latach zainteresowanie tymi zabiegami znacznie wzrosło. Za główne powody uważa się zwiększoną ilość amputacji z powodów naczyniowych oraz stale rosnącą liczbę wypadków. I. Wstęp Odjęcia kończyn dolnych należą do najstarszych zabiegów chirurgicznych wykonywanych przez człowieka i stanowią ok. 85 % amputacji w ortopedii [1,2]. Mimo biegu czasu i postępu w medycynie liczba tych operacji stale rośnie. W patogenezie przyjmuje się, iż amputacje w 90 % spowodowane są chorobami naczyń obwodowych i rozwojem stopy cukrzycowej [1,3]. Główny powód to starzejące się społeczeństwo [1]. Pozostałe 10% to zabiegi przeprowadzone wtórnie do urazów, nowotworów, wad wrodzonych i innych zniekształceń kończyn [1,3].

Chodz...