Amputacje stanowią metodę ultima ratio w leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych. Mogą służyć leczeniu chorego z guzem zaawansowanym miejscowo lub być elementem terapii choroby uogólnionej. Artykuł skupia się na kilku zagadnieniach związanych z użyciem amputacji z zamiarem wyleczenia. I. Leczenie radykalne i amputacja Leczenie radykalne w chirurgii onkologicznej to takie, którego intencją jest uzyskanie miejscowego i regionalnego wyleczenia z choroby nowotworowej (ang. „loco-regional tumor control”), a przez to – dążenie do uzyskania okresu przeżycia takiego samego lub zbliżonego do osoby zdrowej. Takie postępowanie może się wiązać z oszpeceniem lub kalectwem, a także pogorszeniem jakości życia, lecz dzięki technikom chirurgii rekonstrukcyjnej możliwe jest odtworzenie funkcji lub(...