Artykuł opisuje podstawowe zabiegi operacyjne w chirurgii raka piersi: szerokie wycięcie i kwadrantektomię (jako elementy terapii zachowującej pierś), amputację prostą i podskórną, zmodyfikowane amputacje radykalne, operację Halsteda oraz omawia najczęstsze powikłania pooperacyjne. I. Leczenie radykalne a oszczędzające Leczenie radykalne w chirurgii onkologicznej to takie, którego intencją jest uzyskanie miejscowego i regionalnego wyleczenia z choroby nowotworowej (ang. „loco-regional tumor control”), a przez to – dążenie do uzyskania okresu przeżycia takiego samego lub zbliżonego do osoby zdrowej. Takie postępowanie może wiązać się z oszpeceniem lub kalectwem, a także z pogorszeniem jakości życia, lecz dzięki technikom chirurgii rekonstrukcyjnej możliwe jest odtworzenie funkcji lub(i...