Ostre zapalenie zatok przynosowych
Wiele klasyfikacji radiologicznych i klinicznych próbuje wyjaśnić zjawisko ostrego zapalenia zatok, ukazać najbardziej charakterystyczne cechy choroby i objawy. Skoro istnieje wiele definicji, istnieje również pewne podejrzenie, że żadna z nich w pełni nie wyjaśnia zjawiska choroby. Żeby wystąpiło ostre zapalenie zatok musi być obecny czynnik infekcyjny- wirusowy czy bakteryjn. Muszą również wystąpić dwa lub więcej charakterystycznych objawów głównych, do których zaliczamy: ból lub uczucie rozpierania twarzy, spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, zaburzenia węchu, upośledzenie drożności nosa, gorączka i obecność wydzieliny śluzowo-ropnej. Możemy również rozpoznać ostre zapalenie zatok kiedy współistnieje jeden objaw główny i dwa objawy d...