Komplikacje i powikłania techniki FESS
I. Główne (poważne) komplikacje-

1. Krwawienie- krwawienie po operacji FESS ma 2 główne przyczyny- pierwsza, najbardziej popularna, jest szybko powstający krwiak wewnątrzooczodołowy, zwykle po uszkodzeniu tętnicy sitowej przedniej. Tętnica ta biegnie na przyśrodkowej ścianie oczodołu, na górze, pomiędzy górnym skośnym i przyśrodkowym prostym mięśniem gałki ocznej. Silny wzrost ciśnienia wewnątrz oczodołu powoduje ucisk na nerw wzrokowy, które musi być niezwłocznie usunięte w ciągu 60-90 minut, w przeciwnym wypadku doprowadzi do ślepoty. Uszkodzenie żył leżących w pobliżu blaszki daje również podobne objawy, natomiast krwiak narasta wolniej, stąd też objawy narastają znacznie wolniej.

2. Zniszczenie nerwu wzrokowego- j...