Osteoporoza to najczęstszą choroba metaboliczna szkieletu, zmniejszająca gęstość kości. Główne typy osteoporozy to: związana z wiekiem (częstsza u mężczyzn) oraz pomenopauzalna. Poniższy artykuł zawiera podstawowe informacje o etiopatogenezie, rozpoznawaniu i leczeniu osteoporozy.
Etiologia i patogeneza

Osteoporoza (zrzeszotnienie kości) jest chorobą układową szkieletu polegającą na zmniejszeniu masy kostnej (Bone Mineral Density – BMD) i uszkodzeniu jej struktury mikroskopowej. W przeciwieństwie do osteomalacji nie dochodzi do zaburzenia procentowego udziału poszczególnych składników tkanki kostnej (mineralizacji) [1,2]. W Polsce osteoporozę stwierdza się u 7% kobiet w wieku 45-54, u 25% w wieku 65-74 i u 50% w wieku 75-84.

Nawiązując do pracy Berge...