Choroba Pageta jest to przewlekłe schorzenie metaboliczne kości, w której dochodzi do ogniskowego zaburzenia funkcji osteoklastów, a następnie do nadmiernej aktywności osteoblastów. Efektem tego są: chaotyczne zmiany w strukturze, powiększenie i zniekształcenie kości.
Epidemiologia i etiopatogeneza Choroba Pageta jest drugą co do częstości występowania zmiana metaboliczną kości. Prawie 100% rozpoznań stawia się po 40 roku życia [1,2,3,4]. W zależności od lokalizacji geograficznej częstość jej występowania waha się od 5,4% w Wielkiej Brytanii, 4% w Ameryce Północnej i Australii do 2,5 % w Europie Zachodniej [2,5]. Zapadalność wzrasta z wiekiem i przeważa u płci męskiej (3:2) [1].

Etiologia choroby nie jest do końca poznana. Pierwsze doniesienia o poinfekcyjnym źródle po...