W artykule zawarto zwięzłe i przystępne informacje na temat etiologii, patogenezy i diagnostyki krzywicy i osteomalacji. Ponadto artykuł omawia fizjologię i patofizjologię metabolizmu witaminy D. Artykuł jest napisany pod kątem zagadnień radiologicznych i ortopedycznych. Krzywica i osteomalacja, choroby bardzo rozpowszechnione i stanowiące duży problem zdrowotny w XIX wieku, w wieku XXI w krajach rozwiniętych ograniczone są głównie do dzieci, osób starych i ciężko chorych. Obie te choroby charakteryzują się upośledzeniem mineralizacji powstającej tkanki kostnej z jej szybkim obrotem (ang. turnover), a główna różnica polega na tym, że krzywica rozwija się w kościach przed zarośnięciem nasad wzrostu, a osteomalacja po zakończeniu tego procesu. Poniżej zostanie omówiona diagnostyka klinicz...