Percutaneous closure of foramen ovale type atrial septal defects – the course and complications of the intervention.

Artykuł opisuje główne etapy oraz powikłania zabiegu przezskórnego leczenia wrodzonej wady serca pod postacią ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej metodami kardiologii inwazyjnej za pomocą implantowalnych zestawów zamykających. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu otworu owalnego (otworu drugiego) stnowi częstą wrodzoną wadę serca. Znaczny odsetek pacjentów pozostaje przez wiele lat bezobjawowy. Wskazaniem do wykonania zabiegu przezskórnego zamknięcia ubytku implantowalnym zestawem jest przeciek lewo-prawy przekraczający Qp:Qs = 2:1 lub większy niż Qp:Qs = 1,5:1, przy obecności innych objawów, jak powiększenie prawej komory w badaniu ECHO,...